DANH MỤC


Bếp Điện Từ

trang chu Trang chủ » Bếp Điện Từ

Bếp Điện Từ

Sắp xếp theo:
  • sunhouse
  • taka
  • canzy
  • bosch_kucy
  • chefs
  • teka
  • arber
  • cata

Bếp điện từ Giovani G 422ET

Bếp điện từ Giovani G 422ET

khuyen mai

Giá thị trường: 35.200.000 VND

Giá bán: 29.500.000 VND -32 %

Bếp từ chefs EH-DIH866

Bếp từ chefs EH-DIH866

khuyen mai

Giá thị trường: 22.500.000 VND

Giá bán: 16.000.000 VND -30 %

Bếp từ Canzy CZ-202I

Bếp từ Canzy CZ-202I

khuyen mai

Giá thị trường: 20.300.000 VND

Giá bán: 16.000.000 VND -25 %

Bếp điện từ Chefs EH-MIX866

Bếp điện từ Chefs EH-MIX866

khuyen mai

Giá thị trường: 17.800.000 VND

Giá bán: 15.000.000 VND -21 %

Bếp Điện Từ Cata IT 773 BK

Bếp Điện Từ Cata IT 773 BK

khuyen mai

Giá thị trường: 17.500.000 VND

Giá bán: 13.200.000 VND -20 %

Bếp Điện Từ TAKA TK-IR03A

Bếp Điện Từ TAKA TK-IR03A

khuyen mai

Giá thị trường: 16.500.000 VND

Giá bán: 13.500.000 VND -20 %

Romal RI 21S

Romal RI 21S

khuyen mai

Giá thị trường: 15.600.000 VND

Giá bán: 13.150.000 VND -18 %

Romal RI 20s

Romal RI 20s

khuyen mai

Giá thị trường: 15.500.000 VND

Giá bán: 12.320.000 VND -20 %

Bếp từ Chefs EH-IH54A

Bếp từ Chefs EH-IH54A

khuyen mai

Giá thị trường: 14.590.000 VND

Giá bán: 13.100.000 VND -10 %

Bếp từ Chefs EH-IH54A

Bếp từ Chefs EH-IH54A

khuyen mai

Giá thị trường: 14.500.000 VND

Giá bán: 13.200.000 VND -25 %

Bếp điện từ Cata TCD 772

Bếp điện từ Cata TCD 772

khuyen mai

Giá thị trường: 13.000.000 VND

Giá bán: 11.000.000 VND -20 %

Bếp từ Uber S600

Bếp từ Uber S600

khuyen mai

Giá thị trường: 12.000.000 VND

Giá bán: 11.800.000 VND -12 %

bep dien tu taka tk i02b2

bep dien tu taka tk i02b2

khuyen mai

Giá thị trường: 11.980.000 VND

Giá bán: 8.560.000 VND -15 %

bep dien tu taka tk ir02b2

bep dien tu taka tk ir02b2

khuyen mai

Giá thị trường: 11.920.000 VND

Giá bán: 8.100.000 VND -25 %

bep dien tu taka tk i02b

bep dien tu taka tk i02b

khuyen mai

Giá thị trường: 11.680.000 VND

Giá bán: 8.860.000 VND -15 %

bếp điện từ  tk ir03c

bếp điện từ tk ir03c

khuyen mai

Giá thị trường: 11.200.000 VND

Giá bán: 8.200.000 VND -15 %

Bếp từ đôi Sunhouse SHB9108S

Bếp từ đôi Sunhouse SHB9108S

khuyen mai

Giá thị trường: 10.500.000 VND

Giá bán: 6.500.000 VND -20 %

Romal RI-23c

Romal RI-23c

khuyen mai

Giá thị trường: 10.200.000 VND

Giá bán: 8.050.000 VND -20 %

bep dien tu taka tk i02c

bep dien tu taka tk i02c

khuyen mai

Giá thị trường: 9.560.000 VND

Giá bán: 7.560.000 VND -15 %

bep dien tu taka tk i02c2

bep dien tu taka tk i02c2

khuyen mai

Giá thị trường: 9.560.000 VND

Giá bán: 6.930.000 VND -15 %

Bếp từ Cata I 2PLUS

Bếp từ Cata I 2PLUS

khuyen mai

Giá thị trường: 9.500.000 VND

Giá bán: 8.500.000 VND -12 %

Bếp từ Eurosun EU-T218

Bếp từ Eurosun EU-T218

khuyen mai

Giá thị trường: 8.900.000 VND

Giá bán: 7.000.000 VND -12 %

Bếp điện từ Sunhouse SHB9106-ES

Bếp điện từ Sunhouse SHB9106-ES

khuyen mai

Giá thị trường: 7.900.000 VND

Giá bán: 7.600.000 VND - %

Bếp từ Chefs EH-DIH 2000 A

Bếp từ Chefs EH-DIH 2000 A

khuyen mai

Giá thị trường: 7.500.000 VND

Giá bán: 6.650.000 VND -25 %

Bếp từ Chefs EH-DIH 2000 A

Bếp từ Chefs EH-DIH 2000 A

khuyen mai

Giá thị trường: 7.500.000 VND

Giá bán: 6.650.000 VND -25 %

Bếp điện từ đôi Sunhouse SHB9108-S

Bếp điện từ đôi Sunhouse SHB9108-S

khuyen mai

Giá thị trường: 7.500.000 VND

Giá bán: 4.600.000 VND -15 %

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

Bếp điện từ Chefs EH-MIX2000A

khuyen mai

Giá thị trường: 7.400.000 VND

Giá bán: 6.350.000 VND - %

Romal RI-22C

Romal RI-22C

khuyen mai

Giá thị trường: 5.862.000 VND

Giá bán: 4.560.000 VND -15 %

Bếp điện từ Sunhouse SHB-DI05

Bếp điện từ Sunhouse SHB-DI05

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND -15 %

BẾP ĐIỆN HỒNG NGOẠI ARBER AB 369A

BẾP ĐIỆN HỒNG NGOẠI ARBER AB 369A

Giá thị trường: 5.000.000 VND

Giá bán: 3.900.000 VND -10 %

Bếp Điện Từ Sunhouse SHB-DI01

Bếp Điện Từ Sunhouse SHB-DI01

khuyen mai

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.300.000 VND -30 %

Bếp Điện từ FRANJIRIC 2 vùng nấu 1 vùng từ 1 vùng hồng ngoại

Bếp Điện từ FRANJIRIC 2 vùng nấu 1 vùng từ 1 vùng hồng ngoại

khuyen mai

Giá thị trường: 3.500.000 VND

Giá bán: 2.500.000 VND -15 %

Bếp từ Chefs EH-IH 2000 A

Bếp từ Chefs EH-IH 2000 A

khuyen mai

Giá thị trường: 1.200.000 VND

Giá bán: 1.000.000 VND - %

Bếp điện từ sunhouse APB9902A

Bếp điện từ sunhouse APB9902A

khuyen mai

Giá thị trường: 1.200.000 VND

Giá bán: 11.000.000 VND - %

Bếp điện từ Giovani G 422ET

Bếp điện từ Giovani G 422ET

khuyen mai

Giá thị trường: 36.200.000 VND

Giá bán: 30.500.000 VND -30 %

Bếp điện từ Giovani G-33T

Bếp điện từ Giovani G-33T

khuyen mai

Giá thị trường: 26.500.000 VND

Giá bán: 21.500.000 VND - %

Bếp điện từ Giovani G-33T

Bếp điện từ Giovani G-33T

khuyen mai

Giá thị trường: 26.500.000 VND

Giá bán: 21.500.000 VND - %

Bếp điện từ Giovani G-33T

Bếp điện từ Giovani G-33T

khuyen mai

Giá thị trường: 26.500.000 VND

Giá bán: 21.500.000 VND - %

Bếp Điện Từ Sunhouse APB9911

Bếp Điện Từ Sunhouse APB9911

khuyen mai

Giá thị trường: 18.500.000 VND

Giá bán: 11.000.000 VND -20 %

Bếp từ chefs EH-DIH866

Bếp từ chefs EH-DIH866

khuyen mai

Giá thị trường: 17.990.000 VND

Giá bán: 16.200.000 VND -10 %

Bếp từ Giovani G-262T

Bếp từ Giovani G-262T

khuyen mai

Giá thị trường: 15.600.000 VND

Giá bán: 12.500.000 VND - %

Bếp từ Canzy CZ-2T

Bếp từ Canzy CZ-2T

khuyen mai

Giá thị trường: 12.500.000 VND

Giá bán: 9.680.000 VND - %

Bếp từ Giovani G272T

Bếp từ Giovani G272T

khuyen mai

Giá thị trường: 12.300.000 VND

Giá bán: 8.950.000 VND - %

Bếp từ Chefs EH-DIH311

Bếp từ Chefs EH-DIH311

khuyen mai

Giá thị trường: 12.200.000 VND

Giá bán: 12.200.000 VND -13 %

Bếp điện từ Cata TT 603

Bếp điện từ Cata TT 603

khuyen mai

Giá thị trường: 11.600.000 VND

Giá bán: 9.500.000 VND -15 %

Bếp từ giovani G-252T

Bếp từ giovani G-252T

khuyen mai

Giá thị trường: 9.850.000 VND

Giá bán: 7.530.000 VND -26 %

Bếp điện từ Sunhouse SHB9106-ES

Bếp điện từ Sunhouse SHB9106-ES

khuyen mai

Giá thị trường: 9.500.000 VND

Giá bán: 5.950.000 VND -15 %

Bếp điện từ Cata TD 302

Bếp điện từ Cata TD 302

khuyen mai

Giá thị trường: 9.000.000 VND

Giá bán: 7.000.000 VND -20 %

Bếp từ Sunhouse SHB9105

Bếp từ Sunhouse SHB9105

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 4.500.000 VND -15 %

Bếp Điện Từ Sunhouse SHB-EI01

Bếp Điện Từ Sunhouse SHB-EI01

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.550.000 VND -15 %

Bếp Điện Từ Sunhouse SHB-EI02

Bếp Điện Từ Sunhouse SHB-EI02

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.200.000 VND - %

Bếp điện từ SUNHOUSE SHB-DI02

Bếp điện từ SUNHOUSE SHB-DI02

khuyen mai

Giá thị trường: 5.450.000 VND

Giá bán: 2.968.000 VND -30 %

Bếp từ  canzy cz-3002ss

Bếp từ canzy cz-3002ss

khuyen mai

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND -30 %

Bếp điện từ sunhouse HTB9100V

Bếp điện từ sunhouse HTB9100V

khuyen mai

Giá thị trường: 3.500.000 VND

Giá bán: 2.900.000 VND -15 %

Bếp điện từ đôi Sunhouse SHB9101

Bếp điện từ đôi Sunhouse SHB9101

khuyen mai

Giá thị trường: 3.500.000 VND

Giá bán: 2.900.000 VND -15 %

Bếp từ Chefs EH-DIH311

Bếp từ Chefs EH-DIH311

khuyen mai

Giá thị trường: 1.450.000 VND

Giá bán: 12.000.000 VND - %

 

 Bếp điện từ nào tốt

Bếp điện từ hiện nay đang là thiết bị nhà bếp được nhiêu bà nội chợ lựa chọn sử dụng để đảm bảo cho an toàn sử dụng khi mà hiện nay nhiều vụ cháy nổ bình gas sảy ra gây hoang mang cho người sử dụng.

Bếp Hùng Phát tự hào là đơn vị cung cấp thiết bị bếp từ - bếp điện từ hàng đầu vì nhận thấy nhu cầu sử dụng bếp điện từ ngày càng cao của mọi gia đình tuy nhiên việc lựa chọn bếp từ làm thế nào cho hợp lý khi mà có quá nhiều thông tin quảng cáo trên mạng intenet khiến bạn không có được lựa chọn chính xác cho mình. Với kinh nghiệm của mình chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn lựa chọn tốt nhất thông qua một số mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích bạn hoàn toàn có thể kiểm tra bằng mắt thường và cảm nhận .
                                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hình ảnh bep dien tu


6 điều bạn cần chú ý khi mua bếp điện từ - bếp từ

Khi lựa chọn 1 thiết bị thì việc kiểm tra là điều cần thiết vì số tiền bạn bỏ ra không nhỏ để tránh mua phải hàng giả hàng không đảm bảo chất lượng bạn có thể thực hiện 1 số chú ý nhỏ chúng tôi đưa ra sau đây:

Thứ nhất : hiện nay trên thị trường bếp thật giả lẫn lộn vì thế khi mua bếp bạn nên chú ý tem, phiếu bảo hành có chình hãng hay không xem xét mực in trên bếp có rõ nét hay không thông thường những bếp chính hãng chữ in rất sắc nét, và thường trên vòng nấu sẽ in chứ Induction bạn có thể kiểm tra bằng cách cào nhẹ những chữ này xem có bong chóc hay không.

Thứ hai : bạn cần chú ý đến mặt bếp bếp chính hãng sẽ có bề mặt sáng có thể chịu lực cũng như chịu nhiệt cao vì thế khi mua bạn nên xem lớp kính này có dày hay không thông thường lớp kính này là 8mm nếu lớp kính mỏng thì bếp sẽ không được tốt vì bếp điện từ khi nấu có nhiệt lượng lớn nếu như lớp kính này mỏng có thể sảy ra hiện tượng nứt ngoài ra để kiếm tra mặt kính bạn có thể sử dụng vật nhọn như móng tay, chìa khóa cào thử xem bề mặt có xước không

Thứ ba :  đối với bếp điện từ quan trọng ở phần cảm ứng bạn cần xem các nút cảm ứng có nhạy hay không có hoạt động chính xác theo đúng chức năng hay không để kiểm tra độ nhạy bạn có thể yêu cầu nấu thử nước để kiểm tra độ nhạy.

Thứ tư : Do bếp điện từ có rất nhiều chức năng chính vì thế khi mua bạn cần lựa chọn xem những chức năng nào cần thiết cho gia đình để có lựa chọn phù hợp một số chức năng điển hình của bếp từ đó là chức năng khóa an toàn trẻ nhỏ, chức năng hẹn giờ nấu, chức năng tiết kiệm điện.

Thứ năm :  khi lựa chon bếp bạn cần chú ý đến mâm từ của bếp nên lựa chọn mâm từ tốt để tiết kiệm điện năng tốt nhất nên lựa chọn mâm từ tự động vì khi nấu nó sẽ giúp lò nấu giảm từ tính theo diện tích tiếp xúc đáy nồi không những thế nó còn tự động sinh nhiệt khi đặt nồi lên bà tự động tắt khi lấy nồi ra khỏi bếp.

Điều thứ 6 khá quan trọng khi mà hiện nay việc mua hàng online trở nên phổ biến nhiều quảng cáo bắt mắt với chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm thu hút khách hàng khiến bạn bị hấp dẫn. Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận trong việc lựa chọn, để đảm bảo mua được hàng đúng chất lượng các bạn nên đến các showroom, đại lý phân phối để mua và có chính sách bảo hành tốt nhất nên kiểm tra thông tin trên phiếu bảo hành và thông tin trên bếp có trùng khớp với nhau không tránh tính trạng sai lệch đến khi cần bảo hành gây rắc rối, thông thường các nhà cung cấp thường có website vì thế nên tham khảo thông tin trên web trước để có sự lựa chọn về chức năng, giá cả chương trình khuyến mãi sau đó hãy đến cửa hàng để so sánh tránh mua hàng không đúng với giá niêm yết hoặc không tìm hiểu đến nghe tư vấn mùi mẫn của nhân viên dẫn đến mua hàng không đúng chức năng và mục đích sử dụng.

Trên đây là những lưu ý khi bạn mua bếp điện từ mà HÙNG PHÁT chúng tôi lưu ý các bạn. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp bếp từ bếp điện từ chính hãng giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Phân phối trên cả nước khắp các thành phố lớn, tỉnh thanh : Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bình Dương…

Hãy nhấc máy gọi điện cho chúng tôi ngay để được tư vấn Miễn Phí chọn được những loại bếp tốt, an toàn nhất cho gia đình bạn.
           
                 HOTLINE : 01648216666 - 0436436555