DANH MỤC


Bếp Ga

trang chu Trang chủ » Bếp Ga

Bếp Ga

Sắp xếp theo:
 • Rinai
 • sunhouse
 • taka
 • benza
 • canzy
 • sevilla
 • bosch_kucy
 • catino
 • napoliz
 • chefs
 • romal
 • teka
 • binova
 • giovani
 • fagor
 • Paloma
 • faber
 • Faster
 • redsun
 • arber
 • cata
 • lorca việt nam

bep gas am RINNAI RB 3CGB

bep gas am RINNAI RB 3CGB

khuyen mai

Giá thị trường: 15.620.000 VND

Giá bán: 12.890.000 VND -25 %

Bếp gas âm Faster FS-313S

Bếp gas âm Faster FS-313S

khuyen mai

Giá thị trường: 9.200.000 VND

Giá bán: 7.150.000 VND -25 %

Bếp gas âm Faster FS-212B

Bếp gas âm Faster FS-212B

khuyen mai

Giá thị trường: 8.200.000 VND

Giá bán: 6.500.000 VND -25 %

Bếp gas âm Romal RG-308 NS

Bếp gas âm Romal RG-308 NS

Giá thị trường: 8.100.000 VND

Giá bán: 7.200.000 VND -25 %

Bếp gas âm Romal RG-208 NS

Bếp gas âm Romal RG-208 NS

khuyen mai

Giá thị trường: 7.500.000 VND

Giá bán: 6.000.000 VND - %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 068G

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 068G

khuyen mai

Giá thị trường: 7.500.000 VND

Giá bán: 5.850.000 VND -30 %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 068G

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 068G

khuyen mai

Giá thị trường: 7.500.000 VND

Giá bán: 5.850.000 VND -30 %

Bếp gas âm Romal RG-207 TS

Bếp gas âm Romal RG-207 TS

khuyen mai

Giá thị trường: 7.050.000 VND

Giá bán: 5.890.000 VND -30 %

Bếp gas âm Romal RG-307 TS

Bếp gas âm Romal RG-307 TS

khuyen mai

Giá thị trường: 7.050.000 VND

Giá bán: 5.980.000 VND -25 %

Bếp gas âm Romal RG-204G new

Bếp gas âm Romal RG-204G new

khuyen mai

Giá thị trường: 7.000.000 VND

Giá bán: 5.680.000 VND - %

Bếp gas âm Faster FS-208S

Bếp gas âm Faster FS-208S

khuyen mai

Giá thị trường: 6.500.000 VND

Giá bán: 5.320.000 VND -25 %

bep-gas-am-taka-tk-106ip

bep-gas-am-taka-tk-106ip

Giá thị trường: 6.250.000 VND

Giá bán: 3.850.000 VND -40 %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 031VH

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 031VH

khuyen mai

Giá thị trường: 6.000.000 VND

Giá bán: 4.120.000 VND -30 %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 034G

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 034G

khuyen mai

Giá thị trường: 6.000.000 VND

Giá bán: 5.000.000 VND -15 %

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8369

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8369

Giá thị trường: 5.960.000 VND

Giá bán: 3.500.000 VND -20 %

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8368

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8368

Giá thị trường: 5.920.000 VND

Giá bán: 4.020.000 VND -25 %

Bếp gas âm Giovani G-202SBT

Bếp gas âm Giovani G-202SBT

khuyen mai

Giá thị trường: 5.620.000 VND

Giá bán: 4.780.000 VND -30 %

Bếp gas âm Faster FS-201S

Bếp gas âm Faster FS-201S

khuyen mai

Giá thị trường: 5.600.000 VND

Giá bán: 4.690.000 VND -30 %

bep gas am taka tk 282d

bep gas am taka tk 282d

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.250.000 VND -36 %

Bếp gas âm Canzy CZ-118

Bếp gas âm Canzy CZ-118

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 4.290.000 VND - %

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8837

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8837

Giá thị trường: 5.300.000 VND

Giá bán: 3.700.000 VND -25 %

Bếp gas âm Canzy CZ-102

Bếp gas âm Canzy CZ-102

khuyen mai

Giá thị trường: 5.300.000 VND

Giá bán: 4.000.000 VND -31 %

Bếp gas âm Romal RG-302 NEW

Bếp gas âm Romal RG-302 NEW

Giá thị trường: 5.200.000 VND

Giá bán: 4.050.000 VND -25 %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 032VH

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 032VH

khuyen mai

Giá thị trường: 5.100.000 VND

Giá bán: 3.400.000 VND -30 %

Bếp gas âm Faster FS-206S

Bếp gas âm Faster FS-206S

khuyen mai

Giá thị trường: 5.000.000 VND

Giá bán: 3.800.000 VND -35 %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA E500

Bếp gas âm NAPOLIZ NA E500

khuyen mai

Giá thị trường: 4.850.000 VND

Giá bán: 3.500.000 VND -30 %

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8835

Bếp gas âm Sunhouse SHB-8835

Giá thị trường: 4.820.000 VND

Giá bán: 3.020.000 VND -25 %

bep gas am taka tk 106b

bep gas am taka tk 106b

khuyen mai

Giá thị trường: 4.800.000 VND

Giá bán: 3.200.000 VND -20 %

bep gas am taka tk-106c3

bep gas am taka tk-106c3

Giá thị trường: 4.760.000 VND

Giá bán: 3.200.000 VND -28 %

Bếp gas âm Romal RG-205 NEW

Bếp gas âm Romal RG-205 NEW

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.650.000 VND -25 %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA E300

Bếp gas âm NAPOLIZ NA E300

khuyen mai

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.400.000 VND -25 %

Bếp gas âm Faster FS-292A

Bếp gas âm Faster FS-292A

khuyen mai

Giá thị trường: 4.325.000 VND

Giá bán: 2.650.000 VND -30 %

Bếp gas âm Romal RG-205BG

Bếp gas âm Romal RG-205BG

Giá thị trường: 4.300.000 VND

Giá bán: 3.750.000 VND -15 %

Bếp gas âm Romal RG-203 NEW

Bếp gas âm Romal RG-203 NEW

khuyen mai

Giá thị trường: 4.300.000 VND

Giá bán: 3.150.000 VND -25 %

Bếp gas âm Faster FS-272S

Bếp gas âm Faster FS-272S

khuyen mai

Giá thị trường: 4.300.000 VND

Giá bán: 2.300.000 VND -30 %

Bếp gas âm Faster FS-292S

Bếp gas âm Faster FS-292S

khuyen mai

Giá thị trường: 4.100.000 VND

Giá bán: 3.150.000 VND - %

Bếp gas âm Faster FS-370S

Bếp gas âm Faster FS-370S

khuyen mai

Giá thị trường: 4.100.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND - %

bep-gas-am-rinnai-rvb-2bg-w

bep-gas-am-rinnai-rvb-2bg-w

khuyen mai

Giá thị trường: 3.990.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND -30 %

bep gas am Rinnai RVB 2GI(B)

bep gas am Rinnai RVB 2GI(B)

Giá thị trường: 3.990.000 VND

Giá bán: 3.320.000 VND -25 %

Bep gas am Rinnai RVB Combi F

Bep gas am Rinnai RVB Combi F

Giá thị trường: 3.962.000 VND

Giá bán: 3.560.000 VND -15 %

Bếp gas âm Canzy CZ-26

Bếp gas âm Canzy CZ-26

khuyen mai

Giá thị trường: 3.950.000 VND

Giá bán: 2.800.000 VND - %

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 36G1

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 36G1

khuyen mai

Giá thị trường: 3.950.000 VND

Giá bán: 2.700.000 VND -30 %

bep gas duong paloma-pa-6pej

bep gas duong paloma-pa-6pej

Giá thị trường: 3.622.000 VND

Giá bán: 2.380.000 VND -35 %

bep gas am taka tk 272f

bep gas am taka tk 272f

khuyen mai

Giá thị trường: 3.600.000 VND

Giá bán: 2.800.000 VND -35 %

bep gas duong rinnai 4600-2a

bep gas duong rinnai 4600-2a

khuyen mai

Giá thị trường: 3.600.000 VND

Giá bán: 3.250.000 VND -25 %

Bếp gas âm Faster FS-262S

Bếp gas âm Faster FS-262S

khuyen mai

Giá thị trường: 3.560.000 VND

Giá bán: 2.690.000 VND -30 %

bep gas duong paloma-pa-7psj

bep gas duong paloma-pa-7psj

khuyen mai

Giá thị trường: 3.500.000 VND

Giá bán: 2.500.000 VND -15 %

Bep gas am RINNAI 2BG(WM)

Bep gas am RINNAI 2BG(WM)

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.360.000 VND -10 %

bep gas duong paloma-pa-7mej

bep gas duong paloma-pa-7mej

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.200.000 VND - %

Bếp gas dương Rinnai RTS 2KD

Bếp gas dương Rinnai RTS 2KD

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.450.000 VND -10 %

Bếp gas âm Faster FS-270A

Bếp gas âm Faster FS-270A

khuyen mai

Giá thị trường: 3.150.000 VND

Giá bán: 2.650.000 VND - %

Bep gas am Rinnai RVB 6Q(BL)

Bep gas am Rinnai RVB 6Q(BL)

Giá thị trường: 3.000.000 VND

Giá bán: 2.100.000 VND - %

bep-gas-rinnai-am-rvb-2wg

bep-gas-rinnai-am-rvb-2wg

Giá thị trường: 3.000.000 VND

Giá bán: 2.562.000 VND -15 %

Bếp gas âm Faster FS-270S

Bếp gas âm Faster FS-270S

khuyen mai

Giá thị trường: 3.000.000 VND

Giá bán: 2.100.000 VND -30 %

Bep gas am Rinnai RVB 6Q(BL)

Bep gas am Rinnai RVB 6Q(BL)

khuyen mai

Giá thị trường: 2.350.000 VND

Giá bán: 2.050.000 VND -10 %

bep gas duong paloma-pa-5mej

bep gas duong paloma-pa-5mej

Giá thị trường: 2.300.000 VND

Giá bán: 1.862.000 VND - %

Bếp gas RinnaiRVB-6QB

Bếp gas RinnaiRVB-6QB

Giá thị trường: 2.226.000 VND

Giá bán: 2.000.000 VND -10 %

bep gas duong rinnai rv 6slim gl

bep gas duong rinnai rv 6slim gl

khuyen mai

Giá thị trường: 1.700.000 VND

Giá bán: 1.500.000 VND - %

bep gas duong rinnai rv 970gt

bep gas duong rinnai rv 970gt

Giá thị trường: 1.520.000 VND

Giá bán: 1.320.000 VND -15 %

Bep gas Sunhouse SHB-3818

Bep gas Sunhouse SHB-3818

khuyen mai

Giá thị trường: 1.400.000 VND

Giá bán: 1.020.000 VND -35 %

Trang: 1 2

   =>  Chào mừng các bạn đến với Đại lý  Bếp Gas Hùng Phát !

 Là đơn vị phân phối các loại Bếp Ga lớn nhất khu vực Hà Nội, chúng tôi chuyên bán các loại sản phẩm bếp ga chính hãng và được nhiều người sử dụng tin dùng.
 
 Hiện nay có rất nhiều vụ cháy nổ sảy ra gây thiệt hại rất lớn cả người và của  nguyên nhân chính dẫn đến nhưng vụ cháy nổ đó cũng 1 phần là do những chiếc bếp ga nhập lậu không an toàn hoặc do người dùng không sử dụng đùng quy trình tắt mở của bếp ga và để khắc phục giảm bớt tình trạng trên các bạn hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về cách sử dụng bếp ga hay bếp ga loại nào tốt và tích kiệm ga 

   Bếp ga loại nào tốt

 Vào mỗi căn nhà bếp của mỗi gia đình hiện nay hầu hết đều có một chiếc bếp ga để giúp cho việc  nấu ăn trở nên dễ dàng hơn. Bếp ga được cấu tạo nhỏ gọn và dễ sử dụng nên các đầu bếp rất ưa thích sử dụng. Có rất nhiều loại bếp ga khác nhau nhưng để trọn được một sản phẩm bếp ga an toàn lại không hề dễ.

Các sản phẩm bếp ga của Bếp Hùng Phát đều được kiểm định nghiêm ngặt để có độ an toàn cao nhất cho người sử dụng. Qua nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tôi xin giới thiệu đến các bạn những loại bếp ga mà người dùng Việt Nam vẫn hay sử dụng nhất.
                                                                Bep ga

                                                                                          Hình ảnh Bếp ga

  Bếp Ga Âm

Là loại bếp ga được thiết kế có phần bụng bếp được đặt dưới bệ bếp giúp cho bếp càng trở nên gọn và dễ dàng vệ sinh hơn khi sử dụng được thiết kế phần dưới chìm bên trong mặt đá lên nhìn Bếp ga âm rất sang trọng và lịch lãm. Có rất nhiều các Thương hiệu bếp ga âm đang đươc tin dùng ví dụ như : Bếp ga âm rinnaiBếp ga âm sunhouse , Bếp ga âm taka , Bếp ga âm canzy

  Bếp Ga Dương

Được thiết kế để nổi hẳn trên mặt kệ bếp, có thể di chuyển được nên rất tiện dụng cho người sử dụng.Với công nghệ hiện đại lên hiên nay có rất nhiều các lọai bếp gas dương mặt  bếp được làm bằng kính chịu lực,chịu nhiệu, khung được làm bằng thép và được sơn một lớp sơn tĩnh điện không những an toàn cho người sử dụng mà còn tôn thêm vẻ đẹp cho phòng bếp của mọi gia đình .

Bếp Gas Hồng Ngoại

Bếp gas hồng ngoại là bếp gas được sử dụng công nghệ đốt hiện đại, đầu đốt hồng ngoại làm bằng gốm, sứ kết hợp với khí gas lỏng để tạo nên nhiệt độ cao. Với khả năng tạo nhiệt độ tăng lên khá nhanh nên người sử dụng có thể nấu các món ăn được nhanh hơn.Đặc biệt bếp ga hồng ngoại còn có khả năng tránh gió lùa vào cực tốt khó có thể tắt khi bị gió thổi rất phù hợp cho những gia đình để bếp ngoài trời hay bật quạt khi đang đun nấu.

Bếp gas đơn

Được thiết kế dành cho các hộ gia đình nhỏ, các bạn sinh viên, bếp gas đơn có một kệ bếp và rất nhỏ gọn, tạo cảm giác thoải mái cho người nấu .

Bếp gas kết hợp từ

Mỗi một thành viên trong gia đình đều có thể thích một loại bếp gas riêng cho nên các nhà sản xuất đã phát tạo nên những loại bếp gas kết hợp giữa bếp từ với bếp gas, bếp điện với bếp từ hay bếp gas với bếp điện. Khách hàng có thể thoải mái sử dụng tùy vào mục đích và sở thích của mỗi người. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng bếp gas kết hợp từ tốt, uy tín cho các bạn lựa chọn, phải kể đến các hãng nổi tiếng khắp thế giới như Rinnai, Sunhouse, Taka, Benza, Canzy, Evilla, Bosch, Napoliz, Teka…

  Mua bếp ga loại nào tốt và tích kiệm ga

Điều đầu tiên khi khách hàng chọn mua một chiếc bếp ga đó là phải tìm các cửa hàng uy tín đã kinh doanh lâu năm, sau đó là đến các hãng bếp ga có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, tiếp đó là các dòng bếp ga có chức năng tiên tiến, hiện đại nhất. Cuối cùng là mẫu mã phải đẹp và vừa với túi tiền của khách hàng.

  Hướng dẫn sử dụng bếp gas an toàn, tiết kiệm.

Bạn phải đặt bếp gas ở những nơi thoáng nhưng không có gió thổi vào vì sẽ làm lửa tắt sẽ rất nguy hiểm. Bình gas cần phải có tem mác rõ ràng và chọn những hãng phân phối uy tín. Cần phải kiểm tra bếp và các van định kỳ xem có bị hỏng, rò rỉ gas hay không, nếu có vấn đề cần phải gọi trung tâm bảo hành để tiến hành sửa chữa ngay. Bạn cần khóa bình gas sau khi sử dụng để tránh những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra.

Để tiết kiệm khi sử dụng bếp gas bạn không cần vặn lửa to quá khi nấu ăn mà hãy bật vừa phải. Nếu phát hiện lửa màu vàng bạn cần kiểm tra cửa gas vì khi đó gas chưa cháy hết làm hoang phí. Bạn cần chọn các loại nồi, chảo có kích cỡ vừa đủ nấu được làm bằng nhôm, inox để có thể hấp thụ nhiệt một cách tốt nhất. Cần chuẩn bị kỹ các thực phẩm khi nấu để tránh bạn có thể thao tác nhanh hơn cũng giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc cho bạn.

  Địa điểm phân phối bếp gas uy tín

Với nhiều năm phân phối đủ các hãng bếp gas lớn nhất trên thị trường, Bếp Gas Hùng Phát tự tin rằng sẽ phục vụ các khách hàng tốt nhất, chúng tôi là cửa hàng lớn và giá rẻ nhất khu vực Hà Nội, đã phân phối cho các thành phố, tỉnh thành trên khắp cả nước như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An…

Nếu bạn có nhu cầu mua bếp gas hãy nhanh tay gọi điện đến HÙNG PHÁT để được tư vấn Miễn Phí chọn những loại bếp tốt nhất, chất lượng nhất, an toàn nhất.  

Xem Các sản phẩm liên quan clik vào đây.
 
    - Máy hút mùi 
    - Bếp điện từ
    - Bếp gas công nghiệp
    - Van gas

                                                          
                                                                    hotline : 01648216666 - 0436436555