DANH MỤC


Máy Hút Mùi

trang chu Trang chủ » Máy Hút Mùi

Máy Hút Mùi

Sắp xếp theo:
 • Rinai
 • sunhouse
 • taka
 • benza
 • canzy
 • sevilla
 • bosch_kucy
 • catino
 • napoliz
 • chefs
 • romal
 • teka
 • binova
 • giovani
 • fagor
 • Paloma
 • faber
 • Faster
 • redsun
 • arber
 • cata
 • lorca việt nam

Máy hút mùi đảo Cata MELINA WH

Máy hút mùi đảo Cata MELINA WH

khuyen mai

Giá thị trường: 34.000.000 VND

Giá bán: 26.000.000 VND -25 %

Máy hút mùi đảo Teka CC 40

Máy hút mùi đảo Teka CC 40

khuyen mai

Giá thị trường: 31.000.000 VND

Giá bán: 26.500.000 VND -25 %

Máy hút mùi ống khói Teka ND 90

Máy hút mùi ống khói Teka ND 90

khuyen mai

Giá thị trường: 30.000.000 VND

Giá bán: 26.000.000 VND -30 %

Máy hút mùi ống khói Teka DU 90

Máy hút mùi ống khói Teka DU 90

khuyen mai

Giá thị trường: 27.000.000 VND

Giá bán: 23.000.000 VND - %

Máy hút mùi ống khói Teka DHC 90

Máy hút mùi ống khói Teka DHC 90

khuyen mai

Giá thị trường: 27.000.000 VND

Giá bán: 22.000.000 VND -15 %

Máy hút mùi đảo Cata SELENE 90

Máy hút mùi đảo Cata SELENE 90

khuyen mai

Giá thị trường: 27.000.000 VND

Giá bán: 23.000.000 VND -15 %

Máy hút mùi đảo Teka DG2 Island

Máy hút mùi đảo Teka DG2 Island

Giá thị trường: 25.000.000 VND

Giá bán: 23.000.000 VND -15 %

Máy hút mùi Teka DHX 90 T

Máy hút mùi Teka DHX 90 T

khuyen mai

Giá thị trường: 25.000.000 VND

Giá bán: 23.000.000 VND -15 %

Máy hút mùi ống khói Teka DVL 90

Máy hút mùi ống khói Teka DVL 90

khuyen mai

Giá thị trường: 24.000.000 VND

Giá bán: 20.000.000 VND -30 %

may hut mui ong khoi taka tk 1290lx

may hut mui ong khoi taka tk 1290lx

khuyen mai

Giá thị trường: 15.000.000 VND

Giá bán: 9.600.000 VND -30 %

May hut mui BINOVA BI-99 IG 09

May hut mui BINOVA BI-99 IG 09

khuyen mai

Giá thị trường: 14.500.000 VND

Giá bán: 9.800.000 VND -35 %

Máy hút mùi GIOVANI G-9268

Máy hút mùi GIOVANI G-9268

khuyen mai

Giá thị trường: 14.500.000 VND

Giá bán: 11.500.000 VND -15 %

Máy hút mùi âm tủ Cata GC DUAL WH 45

Máy hút mùi âm tủ Cata GC DUAL WH 45

khuyen mai

Giá thị trường: 12.500.000 VND

Giá bán: 9.750.000 VND -15 %

Máy hút mùi áp tường Cata CLASICA WH 60

Máy hút mùi áp tường Cata CLASICA WH 60

khuyen mai

Giá thị trường: 11.500.000 VND

Giá bán: 9.300.000 VND -15 %

Máy hút mùi ống khói Teka DJE 90

Máy hút mùi ống khói Teka DJE 90

khuyen mai

Giá thị trường: 11.000.000 VND

Giá bán: 10.800.000 VND -15 %

Máy hút mùi ống khói Teka DJE 70

Máy hút mùi ống khói Teka DJE 70

khuyen mai

Giá thị trường: 9.900.000 VND

Giá bán: 8.900.000 VND - %

Máy hút mùi âm tủ Teka CNL1 9000

Máy hút mùi âm tủ Teka CNL1 9000

Giá thị trường: 9.900.000 VND

Giá bán: 8.400.000 VND -15 %

Máy hút mùi GIOVANI G-2390RS

Máy hút mùi GIOVANI G-2390RS

khuyen mai

Giá thị trường: 9.800.000 VND

Giá bán: 7.560.000 VND -25 %

Máy hút mùi Canzy CZ-767

Máy hút mùi Canzy CZ-767

khuyen mai

Giá thị trường: 9.800.000 VND

Giá bán: 6.500.000 VND -30 %

Máy hút mùi Canzy CZ-767

Máy hút mùi Canzy CZ-767

khuyen mai

Giá thị trường: 9.800.000 VND

Giá bán: 6.500.000 VND -30 %

Máy hút áp tường Cata MIDAS WH 90

Máy hút áp tường Cata MIDAS WH 90

khuyen mai

Giá thị trường: 9.800.000 VND

Giá bán: 7.900.000 VND - %

Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 70

Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 70

khuyen mai

Giá thị trường: 9.200.000 VND

Giá bán: 6.100.000 VND -15 %

may-hut-mui-binova-BI-86-GT-07

may-hut-mui-binova-BI-86-GT-07

khuyen mai

Giá thị trường: 8.800.000 VND

Giá bán: 5.100.000 VND -31 %

Máy hút mùi áp tường Cata C - Glass 90

Máy hút mùi áp tường Cata C - Glass 90

khuyen mai

Giá thị trường: 8.200.000 VND

Giá bán: 6.600.000 VND -15 %

Máy hút mùi áp tường C - Glass 70

Máy hút mùi áp tường C - Glass 70

khuyen mai

Giá thị trường: 8.000.000 VND

Giá bán: 6.300.000 VND -25 %

Máy hút mùi GIOVANI G-70G

Máy hút mùi GIOVANI G-70G

khuyen mai

Giá thị trường: 7.520.000 VND

Giá bán: 6.500.000 VND -25 %

Máy hút mùi áp tường Cata OMEGA 90

Máy hút mùi áp tường Cata OMEGA 90

khuyen mai

Giá thị trường: 7.000.000 VND

Giá bán: 5.600.000 VND -15 %

Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I

Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I

khuyen mai

Giá thị trường: 6.500.000 VND

Giá bán: 4.250.000 VND -35 %

Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M

Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M

khuyen mai

Giá thị trường: 6.500.000 VND

Giá bán: 4.360.000 VND - %

Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E

Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E

khuyen mai

Giá thị trường: 6.050.000 VND

Giá bán: 3.690.000 VND - %

Hút mùi âm tủ Cata TF 2003 - 90

Hút mùi âm tủ Cata TF 2003 - 90

khuyen mai

Giá thị trường: 6.000.000 VND

Giá bán: 4.100.000 VND -15 %

HÚT MÙI KÍNH CONG CAO CẤP SUNHOUSE SHB6630-70C

HÚT MÙI KÍNH CONG CAO CẤP SUNHOUSE SHB6630-70C

khuyen mai

Giá thị trường: 6.000.000 VND

Giá bán: 2.700.000 VND -12 %

Máy hút mùi kính cong sunhouse apex apb6601

Máy hút mùi kính cong sunhouse apex apb6601

khuyen mai

Giá thị trường: 5.800.000 VND

Giá bán: 2.300.000 VND -30 %

Máy hút mùi âm tủ Teka TL1 92

Máy hút mùi âm tủ Teka TL1 92

khuyen mai

Giá thị trường: 5.700.000 VND

Giá bán: 4.600.000 VND -15 %

May hut mui BINOVA BI-77- IG 07

May hut mui BINOVA BI-77- IG 07

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.950.000 VND -35 %

Máy hút mùi Lorca classic -boeing TA 3007A-70

Máy hút mùi Lorca classic -boeing TA 3007A-70

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.150.000 VND -20 %

Máy hút mùi áp tường Cata OMEGA 60

Máy hút mùi áp tường Cata OMEGA 60

khuyen mai

Giá thị trường: 5.400.000 VND

Giá bán: 4.600.000 VND -15 %

Máy hút mùi Lorca classic TA 3002A-70

Máy hút mùi Lorca classic TA 3002A-70

khuyen mai

Giá thị trường: 5.200.000 VND

Giá bán: 3.150.000 VND -20 %

Máy Hút Mùi Cata TF 2003 - 70

Máy Hút Mùi Cata TF 2003 - 70

khuyen mai

Giá thị trường: 5.000.000 VND

Giá bán: 3.700.000 VND -15 %

Máy hút mùi Lorca classic boeing TA 3007A 60

Máy hút mùi Lorca classic boeing TA 3007A 60

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.000.000 VND - %

Máy hút mùi Lorca TA 3002M 70

Máy hút mùi Lorca TA 3002M 70

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.000.000 VND - %

Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370I

Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370I

khuyen mai

Giá thị trường: 4.300.000 VND

Giá bán: 2.500.000 VND -40 %

Máy hút mùi âm tủ Teka GFH 55

Máy hút mùi âm tủ Teka GFH 55

khuyen mai

Giá thị trường: 4.100.000 VND

Giá bán: 3.600.000 VND -15 %

Máy hút mùi Taka HT170E

Máy hút mùi Taka HT170E

khuyen mai

Giá thị trường: 4.100.000 VND

Giá bán: 2.200.000 VND - %

Máy hút mùi Faster FS-2070S

Máy hút mùi Faster FS-2070S

khuyen mai

Giá thị trường: 3.560.000 VND

Giá bán: 3.000.000 VND -25 %

may hut mui co dien Taka TK 260B

may hut mui co dien Taka TK 260B

khuyen mai

Giá thị trường: 3.540.000 VND

Giá bán: 2.165.000 VND - %

may-hut-mui-co-dien-binova-bi-25-b-06

may-hut-mui-co-dien-binova-bi-25-b-06

khuyen mai

Giá thị trường: 3.450.000 VND

Giá bán: 2.350.000 VND -40 %

may hut mui co dien Taka TK 260S

may hut mui co dien Taka TK 260S

Giá thị trường: 3.450.000 VND

Giá bán: 2.230.000 VND -31 %

Máy hút mùi âm tủ Cata TF-5260

Máy hút mùi âm tủ Cata TF-5260

khuyen mai

Giá thị trường: 3.300.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND - %

May hut mui Taka TK 1370EB

May hut mui Taka TK 1370EB

Giá thị trường: 3.250.000 VND

Giá bán: 2.220.000 VND -30 %

may hut mui co dien Taka TK 0270S

may hut mui co dien Taka TK 0270S

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.240.000 VND -35 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0470S

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0470S

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.700.000 VND -15 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0460S

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0460S

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.300.000 VND -30 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0870BD

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0870BD

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.650.000 VND -15 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0860BD

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0860BD

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.600.000 VND -25 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0860YD

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0860YD

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.550.000 VND -30 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-2070P

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-2070P

khuyen mai

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.500.000 VND -15 %

may hut mui co dien Taka TK 0270B

may hut mui co dien Taka TK 0270B

Giá thị trường: 3.150.000 VND

Giá bán: 2.155.000 VND -25 %

Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 600

Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 600

khuyen mai

Giá thị trường: 3.150.000 VND

Giá bán: 2.950.000 VND -12 %

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0860P

Máy hút mùi cổ điển Faster FS-0860P

khuyen mai

Giá thị trường: 2.950.000 VND

Giá bán: 2.500.000 VND -30 %

Trang: 1 2 3

Máy hút mùi

Trong thời  buổi xã hội hóa, hiện đại hóa về mọi mặt, máy hút mùi là một trong những người bạn không thể thiếu của mọi gia đình. Chắc hẳn bạn và người thân trong gia đình sẽ không thể hài lòng khi mà sau khi nấu ăn mùi dầu mỡ vẫn còn bám lại dai dẳng vào các đồ vật trong gia đình bạn. Chính điều này đã khiến nhiều hộ gia đình phải tìm tới máy hút mùi như một giải pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn mùi dầu mỡ nồng nặc của thức ăn. Máy hút mùi không chỉ đơn thuần là sản phẩm dùng để hút mùi mà nó còn có tác dụng khử độc bầu không khí trong gia đình bạn luôn luôn sạch sẽ.

 

Máy hút mùi đang được coi là người bạn không thể thiếu của mọi gia đình, nắm bắt được nhu cầu sử dụng của khách hàng thì nhà sản xuất hiện nay đã cho ra rất nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng như : máy hút mùi kính cong, máy hút mùi cổ điển, máy hút mùi âm tủ, máy hút mùi đảo...

Vì sao máy hút mùi được coi là người bạn không thể thiếu của mọi gia đình?

Máy hút mùi đang là người bạn không thể thiếu của mọi gia đình khi đây là một dòng sản phẩm đang rất thịnh hành trên thị trường hiện nay, một người bạn đáng tin cậy của các chị các mẹ nhằm giúp cho những người thân trong gia đình luôn được sống trong một không gian sạch sẽ, trong lành. Ai cũng cần phải có một tổ ấm để an cư, lập nghiệp nên việc có một tổ ấm thơm tho, sạch sẽ là vô cùng cần thiết. "Nhà sạch thì mát, bát sạch thì thơm" bếp là một trong những khu vực được sử dụng hàng ngày trong mỗi gia đình, gia đình chúng ta có hạnh phúc hay không cũng một phần là nhờ vào phong bếp, nơi ăn uống hàng ngày. Chẳng ai muốn sống trong một bầu không khí nồng nặc mùi dầu mỡ, như vậy sẽ khiến con người cảm thấy căng thẳng, bực bội, khó chịu trong người nên sẽ dễ xảy ra những tình huống cái vã không cần thiết và sử dụng máy hút mùi để thanh lọc không khí giúp cho bầu không khí trong gia đình bạn luôn mát mẻ, đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Đó là một số lí do để chúng ta thấy được tầm quan trọng của mày hút mùi và vì sao máy hút mùi lại là người bạn không thể thiếu của mọi gia đình.
                                                     Máy hút mùi

                                                                                                                    Hình ảnh thật của Máy hút mùi


 

Quý khách hàng hãy cùng tìm hiểu một số loại máy hút mùi trong phòng bếp đang thịnh hành trên thị trường hiện nay.

Máy hút mùi kính cong ( máy hút mùi ống khói )

Máy hút mùi kính cong cũng là một sản phẩm không thể thiếu trong phòng bếp của người dân Việt Nam chúng ta. Trong suốt khoảng 10 năm có mặt trên thị trường đồ gia dụng , máy hút mùi ống khói luôn là đồ dùng được ưu tiên, vệ sinh thường xuyên trong phòng bếp của các chị các mẹ nhằm đảm bảo khả năng hút khói một cách tốt nhất. Không chỉ là sản phẩm hoàn thiện phòng bếp của gia đình bạn, máy hút khử mùi ống khói còn giúp đem lại không gian bếp sạch sẽ, thoáng mát bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

                                                   Máy hút mùi kính cong

                                                            Hình ảnh may hut mui kinh cong

Máy hút mùi âm tủ

Hiện nay, công nghệ đang rất phát triển, vì thế nhu cầu mua hàng Online cũng đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Nhưng mua hàng ở đâu tốt lại là một vấn đề mà khiến cho rất nhiều các hộ gia đình cảm thấy ái ngại khi mua hàng online. Hãy đến với chúng tôi Bếp hùng phát Tổng đại lí chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gia dụng trên toàn quốc với chất lượng dịch vụ cực tốt sẽ khiến khách hàng hài lòng ngay từ lần đầu tiên. 

Máy hút mùi âm tủ là thiết bị hút mùi được nghiên cứu và tối ưu hoàn toàn nhằm phù hợp với diện tích nhỏ và vô cùng hiện đại. Loại máy hút mùi âm tủ được đặt chìm trong kệ bếp, chỉ nhô phần hút kéo di động  ra ngoài. Kích thước phổ biến ở dòng máy chỉ vào khoảng từ 60-90cm tương ứng với kích thước thường thấy tại các bếp nấu.

 
                                                  Máy hút mùi âm tủ

                                                            Hình ảnh May hut mui am tu

Máy hút mùi cổ điển sản phẩm của niềm tin

Dù xã hội đã phát triển tân tiền hơn rất nhiều trong những năm trở lại đây, công nghệ, thương mại, điện tử vì thế mà cũng ngày càng phát triển lớn mạnh với vô số các sản phẩm đặc biệt là các dòng sản phẩm đồ gia dụng , đây là vật dụng mà chắc chắn trong mỗi gia đình nào hiện nay cũng đang sở hữu một vài sản phẩm. Dẫu vậy thời gian cũng không thể làm lu mờ đi tầm quan trọng của máy hút mùi cổ điển. Cũng giống như các dòng sản phẩm máy hút mùi khác thì máy hút mủi cổ điển đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và giá thành khi các dòng sản phẩm có mức gia rơi vào khoảng từ 2 triệu tới 7,5 triệu đồng. Bỏ ra một số tiền không quá lớn để có một sản phẩm mang lại sức khỏe cho gia đình bạn thì đây là một sản phẩm đáng để đầu tư.

                                                                                    Máy hút mùi cổ điển

                                                                  Hình ảnh May hut mui co dien


Mày hút mùi đảo là gì?

Máy hút mùi đảo hay còn được gọi là máy hút mùi độc lập là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian nhà bếp rộng rãi và các gia đình có nhu cầu nấu nướng nhiều. Đây là dòng sản phẩm được khách hàng ưu tiên sử dụng bởi tính năng hiện đại, công suất lớn, độ ồn cực thấp và tính năng ưu việt. Máy hút mùi đảo có độ ồn thấp phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ để có thể vừa nấu nướng vừa cho trẻ ngủ ở khu vực gần đó , dễ sử dụng với mọi lứa tuổi, hút khói với 2 chế độ : trực tiếp và đẩy ra ngoài đường ống , thiết kế độc đáo 1 phin lọc mỡ bằng hợp kim nhôm 3 lớp tháo lắp và vệ sinh dễ dàng , bạn chỉ cần tháo tấm lọc này và ngâm nước ấm rồi dùng chanh hoặc dầu rửa bát đẻ đánh rửa là đã làm sạch như ban đầu.

                                                      Máy hút mùi đảo

                                                                                                  Hình ảnh Máy hút mùi đảo - Máy hút mùi độc lập


Ưu điểm của máy hút mùi đảo

Đây là dòng mày hút mùi có công suất hoạt động lớn nên kích thước cũng là khá lớn, từ 100cm trở lên nên thích hợp hơn với nhà riêng có không gian phòng bếp rộng rãi và tần suất nấu nướng cao. Mặt khác, kích thước lớn và thiết kế tinh tế của máy hút mùi đảo cũng làm tăng thêm vẻ hiện đại, sang trọng và bề thế cho căn bếp nhà bạn. Kiểu máy này cũng phù hợp với phòng bếp có độ cách âm tường tốt và thường xuyên bí hơi, giúp không gian luôn thoáng đãng. 

 

Đó là một số điều cần biết về các dòng sản phẩm máy hút mùi hiện nay mà chúng tôi muốn gửi tới khách hàng. Máy hút mùi vẫn luôn là sản phẩm không thể thiếu của các hộ gia đình dù họ sinh sống ở bất cứ đâu. Một căn hộ chung cư sang trọng hay một ngôi nhà nhỏ thì máy hút mùi vẫn đóng góp cực lớn tới sức khỏe gia đình. Quý khách hàng hãy tìm hiểu thêm các sản phẩm của chúng tôi để lựa chọn cho riêng mình một sản phẩm ưng ý nhất.