DANH MỤC


taka

trang chu Trang chủ » taka

taka
Sắp xếp theo:

Bếp Điện Từ TAKA TK-IR03A

Bếp Điện Từ TAKA TK-IR03A

khuyen mai

Giá thị trường: 16.500.000 VND

Giá bán: 13.500.000 VND -20 %

may hut mui ong khoi taka tk 1290lx

may hut mui ong khoi taka tk 1290lx

khuyen mai

Giá thị trường: 15.000.000 VND

Giá bán: 9.600.000 VND -30 %

bep dien tu taka tk i02b2

bep dien tu taka tk i02b2

khuyen mai

Giá thị trường: 11.980.000 VND

Giá bán: 8.560.000 VND -15 %

bep dien tu taka tk ir02b2

bep dien tu taka tk ir02b2

khuyen mai

Giá thị trường: 11.920.000 VND

Giá bán: 8.100.000 VND -25 %

bep dien tu taka tk i02b

bep dien tu taka tk i02b

khuyen mai

Giá thị trường: 11.680.000 VND

Giá bán: 8.860.000 VND -15 %

bếp điện từ  tk ir03c

bếp điện từ tk ir03c

khuyen mai

Giá thị trường: 11.200.000 VND

Giá bán: 8.200.000 VND -15 %

bếp điện taka TK R02C

bếp điện taka TK R02C

khuyen mai

Giá thị trường: 9.652.000 VND

Giá bán: 7.520.000 VND -25 %

bep dien tu taka tk i02c

bep dien tu taka tk i02c

khuyen mai

Giá thị trường: 9.560.000 VND

Giá bán: 7.560.000 VND -15 %

bep dien tu taka tk i02c2

bep dien tu taka tk i02c2

khuyen mai

Giá thị trường: 9.560.000 VND

Giá bán: 6.930.000 VND -15 %

Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I

Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I

khuyen mai

Giá thị trường: 6.500.000 VND

Giá bán: 4.250.000 VND -35 %

Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M

Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M

khuyen mai

Giá thị trường: 6.500.000 VND

Giá bán: 4.360.000 VND - %

bep-gas-am-taka-tk-106ip

bep-gas-am-taka-tk-106ip

Giá thị trường: 6.250.000 VND

Giá bán: 3.850.000 VND -40 %

Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E

Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E

khuyen mai

Giá thị trường: 6.050.000 VND

Giá bán: 3.690.000 VND - %

bep gas am taka tk 283a

bep gas am taka tk 283a

Giá thị trường: 5.600.000 VND

Giá bán: 3.700.000 VND -33 %

bep-gas-am-taka-tk-6013b

bep-gas-am-taka-tk-6013b

Giá thị trường: 5.600.000 VND

Giá bán: 3.600.000 VND -30 %

bep gas am taka tk 282d

bep gas am taka tk 282d

khuyen mai

Giá thị trường: 5.500.000 VND

Giá bán: 3.250.000 VND -36 %

bep gas am taka tk 106b

bep gas am taka tk 106b

khuyen mai

Giá thị trường: 4.800.000 VND

Giá bán: 3.200.000 VND -20 %

bep gas am taka tk-106c3

bep gas am taka tk-106c3

Giá thị trường: 4.760.000 VND

Giá bán: 3.200.000 VND -28 %

bep gas am taka tk 282a

bep gas am taka tk 282a

Giá thị trường: 4.500.000 VND

Giá bán: 3.300.000 VND -30 %

Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370I

Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370I

khuyen mai

Giá thị trường: 4.300.000 VND

Giá bán: 2.500.000 VND -40 %

bep gas am taka tk 272a

bep gas am taka tk 272a

Giá thị trường: 3.900.000 VND

Giá bán: 2.800.000 VND -28 %

bep gas taka tk 282e

bep gas taka tk 282e

Giá thị trường: 3.750.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND -25 %

bep gas am taka tk 272f

bep gas am taka tk 272f

khuyen mai

Giá thị trường: 3.600.000 VND

Giá bán: 2.800.000 VND -35 %

bep gas am taka tk 6013a

bep gas am taka tk 6013a

Giá thị trường: 3.600.000 VND

Giá bán: 3.000.000 VND -20 %

may hut mui co dien Taka TK 260B

may hut mui co dien Taka TK 260B

khuyen mai

Giá thị trường: 3.540.000 VND

Giá bán: 2.165.000 VND - %

bep gas am taka tk 106a

bep gas am taka tk 106a

Giá thị trường: 3.500.000 VND

Giá bán: 3.500.000 VND -33 %

may hut mui co dien Taka TK 260S

may hut mui co dien Taka TK 260S

Giá thị trường: 3.450.000 VND

Giá bán: 2.230.000 VND -31 %

May hut mui Taka TK 1370EB

May hut mui Taka TK 1370EB

Giá thị trường: 3.250.000 VND

Giá bán: 2.220.000 VND -30 %

may hut mui co dien Taka TK 0270S

may hut mui co dien Taka TK 0270S

Giá thị trường: 3.200.000 VND

Giá bán: 2.240.000 VND -35 %

may hut mui co dien Taka TK 0270B

may hut mui co dien Taka TK 0270B

Giá thị trường: 3.150.000 VND

Giá bán: 2.155.000 VND -25 %

bep-gas-am-taka-tk-920a

bep-gas-am-taka-tk-920a

Giá thị trường: 2.500.000 VND

Giá bán: 2.100.000 VND - %

Chậu rửa bát TAKA TK-C8848

Chậu rửa bát TAKA TK-C8848

khuyen mai

Giá thị trường: 2.500.000 VND

Giá bán: 2.050.000 VND -15 %

Bếp gas dương Taka TK-DK4

Bếp gas dương Taka TK-DK4

khuyen mai

Giá thị trường: 1.350.000 VND

Giá bán: 1.050.000 VND -25 %

bep gas am taka tk 106d

bep gas am taka tk 106d

khuyen mai

Giá thị trường: 6.600.000 VND

Giá bán: 4.100.000 VND -30 %

bep gas am taka tk-106c3

bep gas am taka tk-106c3

Giá thị trường: 6.000.000 VND

Giá bán: 3.800.000 VND -36 %

bep gas am taka tk 282f

bep gas am taka tk 282f

khuyen mai

Giá thị trường: 4.600.000 VND

Giá bán: 3.300.000 VND -30 %

bep gas am taka tk 620a

bep gas am taka tk 620a

khuyen mai

Giá thị trường: 4.400.000 VND

Giá bán: 2.800.000 VND -30 %

bep gas am taka tk 273a

bep gas am taka tk 273a

khuyen mai

Giá thị trường: 4.300.000 VND

Giá bán: 3.100.000 VND -30 %

bep gas am taka tk 106c

bep gas am taka tk 106c

khuyen mai

Giá thị trường: 3.600.000 VND

Giá bán: 2.880.000 VND - %

Chậu rửa bát TAKA TK-C9245

Chậu rửa bát TAKA TK-C9245

khuyen mai

Giá thị trường: 2.850.000 VND

Giá bán: 2.580.000 VND -15 %

Vòi rửa bát TAKA TK-V05

Vòi rửa bát TAKA TK-V05

khuyen mai

Giá thị trường: 2.650.000 VND

Giá bán: 2.250.000 VND -15 %

Vòi rửa bát TAKA TK-V04

Vòi rửa bát TAKA TK-V04

khuyen mai

Giá thị trường: 2.350.000 VND

Giá bán: 2.000.000 VND -15 %

Chậu rửa bát TAKA TK-C7748

Chậu rửa bát TAKA TK-C7748

khuyen mai

Giá thị trường: 2.350.000 VND

Giá bán: 2.000.000 VND -15 %

bep gas am taka tk 9013a

bep gas am taka tk 9013a

khuyen mai

Giá thị trường: 2.300.000 VND

Giá bán: 1.980.000 VND -15 %

Vòi rửa bát TAKA TK-V03

Vòi rửa bát TAKA TK-V03

khuyen mai

Giá thị trường: 2.100.000 VND

Giá bán: 1.650.000 VND -15 %

Vòi rửa bát TAKA TK-V02

Vòi rửa bát TAKA TK-V02

khuyen mai

Giá thị trường: 1.850.000 VND

Giá bán: 1.400.000 VND -15 %

Vòi rửa bát TAKA TK-V01

Vòi rửa bát TAKA TK-V01

khuyen mai

Giá thị trường: 1.550.000 VND

Giá bán: 1.300.000 VND -15 %

Bếp gas dương Taka TK-KG2

Bếp gas dương Taka TK-KG2

khuyen mai

Giá thị trường: 1.520.000 VND

Giá bán: 1.150.000 VND -25 %

Bếp gas dương Taka TK-KG1

Bếp gas dương Taka TK-KG1

khuyen mai

Giá thị trường: 1.520.000 VND

Giá bán: 1.200.000 VND - %

Bếp gas dương Taka TK-KG1

Bếp gas dương Taka TK-KG1

khuyen mai

Giá thị trường: 1.520.000 VND

Giá bán: 1.200.000 VND - %

Bếp gas dương Taka TK-DKH3

Bếp gas dương Taka TK-DKH3

khuyen mai

Giá thị trường: 1.450.000 VND

Giá bán: 1.080.000 VND -15 %

Bếp gas dương Taka TK-HG1

Bếp gas dương Taka TK-HG1

khuyen mai

Giá thị trường: 1.350.000 VND

Giá bán: 1.150.000 VND -15 %

Bếp gas dương Taka TK-HG2

Bếp gas dương Taka TK-HG2

khuyen mai

Giá thị trường: 1.320.000 VND

Giá bán: 1.150.000 VND -25 %